Turkish English French German Japanese Russian

 

Biz Kimiz

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK, EĞİTİM, MESLEKİ GELİŞİM, ÖZEL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

-UDEMGA-, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Ülkemize yararlı çocuklar ve gençler yetiştirmek,  yetişmekte olan nesillere eğitim bilinci ve alışkanlığını kazandırmak, engelli bireylere, ailelerine ve eğitimcilere onları destekleyecek eğitim faaliyetleri düzenlemek, çocuk, genç, kadın, erkek ve yaşlılara kültürel ve sanatsal eğitimler vermek, göçmenlere Türk Kültürünü tanıtıcı eğitimler vermek, bu amaçları gerçekleştirmek için yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği ve çalışmalar yapmaktır.

 •  Uluslararası Danışmanlık

  AB projelerinden uluslararası platformda danışmanlık.

 •  Eğitim - Özel Eğitim

  Kurum ve kişisel eğimlerde en üst seviyede bilgelik.

 •  Mesleki Gelişim

  Mesleğinizdeki üst seviye eğitimciler ile yenilenme imkanı.

 •  Araştırmalar

  Kurum ve firmalardan gelecek talepler doğrultusunda araştırmalar yapılmaktadır.