Turkish English French German Japanese Russian

EUROPASS HAREKETLİLİK (EUROPASS MOBILITY)

 

1-GİRİŞ 1.1. Nedir?
Europass Hareketlilik, bir kişinin öğrenme veya eğitim amacıyla başka bir Avrupa ülkesinde geçirdiği organize bir dönemin (Europass Hareketlilik Deneyimi) kaydıdır.

Bu kapsamdaki hareketlilik deneyimine, aşağıdaki türden hareketlilikler de dahildir:

- Bir şirkette işe yerleşme,
- Bir değişim programının parçası olarak başka bir Avrupa ülkesinde akademik veya belirli bir süre geçirme,
- Bir sivil toplum örgütünde (STO) gönüllü olarak bulunma.
 

Hareketlilik deneyimi, birincisi gönderen ülkeden ve ikincisi ev sahibi ülkeden olmak üzere iki ortak kurum tarafından izlenir. Ortaklar; üniversiteler, okullar, eğitim kursları, şirketler, STO’lar vb. olabilir. İki ortak da deneyimin amacı, içeriği ve süresi konusunda fikir birliği içindedir. Ev sahibi ülkede bir danışman tanımlanır.


1.2. Kimler içindir?
Europass Hareketlilik, yaşı veya eğitim düzeyi ne olursa olsun bir Avrupa ülkesinde herhangi bir organize hareketlilik deneyimi geçiren herkes için düşünülmüştür.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) çatısı altındaki ülke merkezli alt faaliyetlere katılan kişiler de bu belgeyi talep edebilirler.
 

1.3. Bu belgeyi doldurmaktan kim sorumludur?
Europass Hareketlilik, hareketlilik projesinde yer alan gönderen ve ev sahibi ülke kurumları tarafından ve söz konusu bu iki kurum ile ilgili kişi arasında kararlaştırılan bir dilde Gönderen Ortak tarafından doldurulur.
 

2. EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ TALEBİ

2.1. Yararlanıcıların/Katılımcıların Tanımlanması
Bu kapsamdak yararlanıcılar / katılımcılar bakımından ikili bir ayrın sözkonusudur:

1- Hibe sözleşmesinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile doğrudan yararlanıcı kişiler ile imzalandığı faaliyetler;

Comenius ve Grundtvig Programlarındaki Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti
Comenius ve Grundtvig Asistanlığı
Grundtvig Ziyaret ve Değişimler
Ortak Konulu Program kapsamındaki Çalışma Ziyaretleri faaliyeti.

Merkez Başkanlığımız ile hibe sözleşmesini bu çerçevede bizzat imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen faaliyetlerden yararlanmış olan kişilerin Europass Hareketlilik belgesi, müracaatları halinde, bu kapsamda “gönderen ortak” olan Merkez Başkanlığımız tarafından düzenlenecektir. Bunun için lütfen Europass Hareketlilik Belgesi Başvuru Klavuzunu inceleyiniz.

2- Hibe sözleşmesinin, kişilerle değil, proje veya faaliyetin yararlanıcı kurumu olarak tüzel kişilerle (üniversiteler, okullar, resmi veya özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, şiketler vb. gibi) imzalandığı faaliyet türleri;

    Erasmus Programı (Öğrenci vePersonel Hareketliliği, Yoğun Programlar, Hazırlık Ziyareti)
    Leonardo da Vinci Programı (Hareketlilik, Ortaklıklar, Hazırlık Ziyaretleri)
    Comenius Programı (Okul Ortaklıkları, Bölgesel Ortaklıklar, Bireysel Öğrenici Hareketliliği, Hazırlık Ziyareti)
    Grundtvig Programı (Öğrenme Ortaklıkları, Çalışma Grupları, Gönüllü Projeleri, Hazırlık Ziyaretleri)

Yararlanılan faaliyet, yukarıda belirtilen faaliyet türlerinden birisi ise, yurtdışına gönderen kurum/kuruluş (gönderen ortak) ile temasa geçilerek  Europass Hareketlilik belgesi talep edilebilir. Bu durumda gönderen ortak olarak tanımlanan kurum/kuruluşun Europass Hareketlilik Belgesinin nasıl düzenleneceğine ilişkin Ülkemizde Ulusal Europass Merkezi olarak görev yapmakta olan ve aşağıda iletişim bilgileri yeralan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile irtibat kurması gerekmektedir. Müracaat üzerine, Ulusal Europass Merkezi tarafından sözkonusu kurum/kuruluş için “Hareketlilik Çevirimiçi Aracı”’nda bir kullanıcı adı ve şifre oluşturulacak, yararlanıcıların Europass Hareketlilik Belgesi bu çevirimiçi aracı kullanılmak suretiyle yararlanıcıyı yurtdışına gönderen kurum/kuruluş (gönderen ortak) tarafından düzenlenebilecektir.
 

2.2. Europass Hareketlilik ve diğer Europass dokümanları hakkında daha fazla bilgi nereden alınabilir?

Her türlü bilgi talebi ve sorularınızı lütfen Türkiye Ulusal Europass Merkezi olarak görev yapan Mesleki Yeterlilik Kurumuna bildiriniz. (www.europass.gov.tr/hareketlilik)
 

2.3. İletişim

Ulusal Europass Merkezi
Atatürk Bulvarı No: 227 Kat:9-10 Kavaklıdere / ANKARA

Tel : (312) 428 72 11
Faks: (312) 428 72 07

İnternet Adresi : www.europass.gov.tr
E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Atatürk Bulvarı No: 227 Kat:9-10 Kavaklıdere / ANKARA
Tel : (312) 428 72 08
Faks : (312) 428 72 07
İnternet Adresi : www.myk.gov.tr
E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 

3. EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ BAŞVURU KLAVUZU

Klavuza erişmek için Europass Hareketlilik Belgesi Başvuru Klavuzu linkine tıklayınız.